Thanh Tuyền – Không Bao Giờ Ngăn Cách – Nhạc Vàng Tuyển ChọnTác giả: Trần Thiện Thanh Trình bày: Thanh Tuyền Năm sáng tác: 1964 Trần Thiện Thanh là một trong những nhạc sĩ miền Nam Việt Nam nổi tiếng nhất trong …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

6 Comments

  1. Vincent Le October 18, 2020 Reply
  2. Xuân Nguyễn October 18, 2020 Reply
  3. Xuân Nguyễn October 18, 2020 Reply
  4. 783nata October 18, 2020 Reply
  5. Thong Tovan October 18, 2020 Reply

Leave a Reply