Như Cách Vạc Bay (TCS) – Classical Guitar Arr: Phùng Tuấn Vũ – Nhạc Vàng Tuyển ChọnNắng có còn hờn ghen môi em Mưa có còn buồn trong mắt trong Từ lúc đưa em về Là biết xa nghìn trùng… (TCS)

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply