Lạy Mẹ Con Đi , DUY KHÁNH , dành cho nhưng người cha,người mẹ – Nhạc Vàng Tuyển ChọnCảm súc cua nhưng nguoi mẹ có con đi lính , vào nhưng ngày tết, cảm súc này không có gì diễn tả được .

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply