Chuyến Đi Về Sáng – Duy Khánh thu âm trước 1975 – Nhạc Vàng Tuyển ChọnTrình bày: Ca sĩ Duy Khánh được thu âm trước năm 1975… hồi ký QLVN – CH….

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply