Tango Tím – Thế Sơ n – Nhạc Vàng Tuyển ChọnTango Tím Tác giả: Anh Bằng Bài tango tím như cánh pensee buồn. Như tiếng cô đơn tận cùng tâm hồn. Bài tango tím tôi viết chiều mưa rơi. Chiều mưa hắt hiu …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

3 Comments

  1. cuong7 nguyen October 12, 2020 Reply
  2. Bích Ngọc Trần October 12, 2020 Reply
  3. KHƯƠNG NGUYỄN October 12, 2020 Reply

Leave a Reply