NSND Lệ Thủy, NSND Minh Vương cho biết lý do tại sao ai xem tuồng Tô Anh Nguyệt cũng khóc – Nhạc Vàng Tuyển ChọnHaiLuaSaiGon #NSNDLeThuy #NSNDMinhVuong NSND Lệ Thủy, NSND Minh Vương cho biết lý do tại sao ai xem tuồng Tô Anh Nguyệt cũng khóc. Xin chào …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

4 Comments

  1. Hoa Tran October 12, 2020 Reply
  2. NGOC LAM DN October 12, 2020 Reply

Leave a Reply