ĐA TẠ _ GIỌNG CA GIÓNG DUY KHÁNH (MAI RÂN) – Nhạc Vàng Tuyển ChọnĐata#giongcagiongduykhanh#minhlacguitarthung,Ca khúc Đa Tạ sáng tác Anh Việt Thu tiếng hát DUY KHÁNH 2 (Mai Rân)

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

12 Comments

  1. lệ Quyên October 11, 2020 Reply
  2. hiep huynh October 11, 2020 Reply
  3. Minh Lạc Củ Chi October 11, 2020 Reply
  4. Tuấn Võ October 11, 2020 Reply
  5. Anh NGOC October 11, 2020 Reply
  6. Nguyen Luan October 11, 2020 Reply
  7. TÂM QUANG October 11, 2020 Reply
  8. Cuong Do October 11, 2020 Reply
  9. hong Dao October 11, 2020 Reply
  10. thanh minh do October 11, 2020 Reply

Leave a Reply