Hài Chí Tài, Việt Hương, Hà Thanh Xuân – Cho Nhau Mùa Xuân – Nhạc Vàng Tuyển ChọnXem full: https://www.youtube.com/watch?v=Nw_sciD3jXM Hài Kịch “Cho Nhau Mùa Xuân” (Nguyễn Ngọc Ngạn) Chí Tài, Việt Hương, Thúy Nga, Hà Thanh …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

6 Comments

  1. Nguyễn Phương Duy October 10, 2020 Reply
  2. zinzin VU October 10, 2020 Reply
  3. Phúc Lê October 10, 2020 Reply
  4. Thu Nguyen October 10, 2020 Reply
  5. Anh Trần October 10, 2020 Reply

Leave a Reply