Thanh Tuyền trước 75 | Giọng Ca Để Đời | Thâu thanh trước 75 – Nhạc Vàng Tuyển Chọn1. KHÔNG BAO GIỜ QUÊN ANH 2. NHỮNG ĐỒI HOA SIM 3. NỖI BUỒN HOA PHƯỢNG 4. DẤU CHÂN KỶ NIỆM 5. ANH HỠI ANH CỨ VỀ 6. XA VẮNG 7.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

14 Comments

 1. Buu Nguyen le October 7, 2020 Reply
 2. Hang Nguyen October 7, 2020 Reply
 3. Nhi Vu October 7, 2020 Reply
 4. Man Hue Huynh October 7, 2020 Reply
 5. Lambert Tran October 7, 2020 Reply
 6. Bích Nguyễn Ngọc October 7, 2020 Reply
 7. Văn Huyện Hồ October 7, 2020 Reply
 8. Cuong Bui October 7, 2020 Reply
 9. Phu Loi October 7, 2020 Reply
 10. Tina Nguyen October 7, 2020 Reply
 11. Tina Nguyen October 7, 2020 Reply
 12. Khoa Bach October 7, 2020 Reply
 13. Cuong Nguyen October 7, 2020 Reply
 14. Minh Tan Trinh October 7, 2020 Reply

Leave a Reply