Triệu Con Tim- Tác giả: Trúc Hồ- Quốc Khanh, Đan Nguyên trình bày- Video by UL – Nhạc Vàng Tuyển ChọnTừ phương xa nhìn về Quê Hương Đất nước tôi sau 4 ngàn năm Ải Nam Quan, nay không còn Hoàng – Trường Sa, nay không còn Mẹ Việt Nam ơi … Ngày hôm …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply