Ngàn Thu Vĩnh Biệt | Giao Linh – Nhạc Vàng Tuyển ChọnNgàn Thu Vĩnh Biệt •Sáng tác: Ngọc Lâm | Nguyễn Thượng Ngân •Thể hiện: Giao Linh •Lyrics: Đêm nay là đêm cuối cùng Ngoài trời phố đã khuya trời còn gió …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

2 Comments

  1. Tuanlx Tuanlx October 5, 2020 Reply
  2. Tuanlx Tuanlx October 5, 2020 Reply

Leave a Reply