Danh ca Chế Linh 77 tuổi nhưng vẫn hát liên khúc để giới thiệu người yêu | Liveshow Lê Cường – Nhạc Vàng Tuyển ChọnDanh ca Chế Linh 77 tuổi nhưng vẫn hát liên khúc để giới thiệu người yêu | Liveshow Lê Cường Bolero tuyển tập Để Đời: http://bit.ly/32Es5RV MV Nhạc Vàng …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

36 Comments

 1. Quyết Đinh October 5, 2020 Reply
 2. Quyết Đinh October 5, 2020 Reply
 3. Trần Quốc Thái October 5, 2020 Reply
 4. nhi the October 5, 2020 Reply
 5. Ha nguyen thanh October 5, 2020 Reply
 6. Ken Pham October 5, 2020 Reply
 7. đệ cò October 5, 2020 Reply
 8. Hang Khach October 5, 2020 Reply
 9. Maggie Huynh October 5, 2020 Reply
 10. Tiep Pham October 5, 2020 Reply
 11. Chieu Nguyen October 5, 2020 Reply
 12. Thúy Huỳnh October 5, 2020 Reply
 13. Đỗ Cường October 5, 2020 Reply
 14. Thuong Nguyen October 5, 2020 Reply
 15. Hạnh Trần October 5, 2020 Reply
 16. Nguyen Phuong October 5, 2020 Reply
 17. người dưng October 5, 2020 Reply
 18. Tân Đat Lương October 5, 2020 Reply
 19. Yến Nguyễn October 5, 2020 Reply
 20. Sac Luu Quoc October 5, 2020 Reply
 21. Thịnh Trương October 5, 2020 Reply
 22. cau ma October 5, 2020 Reply
 23. Gia Mỹ Nguyễn October 5, 2020 Reply
 24. Dung Cao October 5, 2020 Reply
 25. Loan Nguyen October 5, 2020 Reply
 26. Sang Minh October 5, 2020 Reply
 27. Bình Long October 5, 2020 Reply
 28. Em Trần thị October 5, 2020 Reply
 29. Ngung Vu October 5, 2020 Reply
 30. Đang Huỳnh October 5, 2020 Reply
 31. Bảo Gia October 5, 2020 Reply
 32. ha nguyen October 5, 2020 Reply
 33. Bảo Gia October 5, 2020 Reply
 34. Từ Phan October 5, 2020 Reply
 35. Duy Vu October 5, 2020 Reply
 36. Nam Le October 5, 2020 Reply

Leave a Reply