Tấm ảnh không hồn – lệ quyên ft Mai Hường – Nhạc Vàng Tuyển ChọnTấm ảnh không hồn album tình khúc xưa 5. Lệ Quyên 2019.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

9 Comments

  1. nguyeen tuyeen October 2, 2020 Reply
  2. Giáng Thu October 2, 2020 Reply
  3. Sơn Nam Uông October 2, 2020 Reply
  4. Cúc Trần October 2, 2020 Reply
  5. văn duy phạm October 2, 2020 Reply
  6. duy vo October 2, 2020 Reply
  7. Quốc Thuận Võ October 2, 2020 Reply
  8. Minh Thành Tân October 2, 2020 Reply

Leave a Reply