Xin làm người xa lạ – Đan Nguyên Nhạc vàng bất hữu – Nhạc Vàng Tuyển ChọnXin làm người xa lạ Đan Nguyên Còn gì đâu em tháng ngày vui qua mất rồi Còn gì đâu em thôi đừng đến đắng cay thêm Đoạn buồn ta đi còn dài lê thê bởi còn …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply