Thanh Tuyền – Vòng Tay Nào Cho Em 1988 – Nhạc Vàng Tuyển ChọnMột bài hát mà tôi đã biết và yêu thích trong nhiều năm. Nó có thể được tìm thấy trên đĩa cd 1992 Xưa Anh Nói nhưng tôi biết rằng nó chắc chắn từ ít nhất là …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

4 Comments

  1. Linh Mai Thanh September 30, 2020 Reply
  2. Phuong Lam September 30, 2020 Reply
  3. Surapone Ptanawanit September 30, 2020 Reply
  4. kwee eng September 30, 2020 Reply

Leave a Reply