Sow mét ngửa : Chu Tuấn Hải vs Vũ Khánh Hoàng (Sow 1:15p5s, 3 ván) (Sow 2:5p3s chạm 4) – Nhạc Vàng Tuyển ChọnCônglủ #ChuTuấnHải #VũKhánhHoàng #Sowmétngửa.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

One Response

  1. Hung Jiang September 30, 2020 Reply

Leave a Reply