Lạ Lắm | Tác giả: Phạm Khải Tuấn | Trình bày: Thế Sơn – Nhạc Vàng Tuyển ChọnLạ Lắm | Tác giả: Phạm Khải Tuấn | Trình bày: Thế Sơn Anh như là nắng trời cao, em như là bóng màn đêm. Mình khác nhau như đêm với ngày, sống với nhau …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

14 Comments

 1. Nga Lu September 29, 2020 Reply
 2. Liễu Lê September 29, 2020 Reply
 3. Huong Ng T September 29, 2020 Reply
 4. Tiffany Tran September 29, 2020 Reply
 5. Rose Paxton September 29, 2020 Reply
 6. Siu Tai September 29, 2020 Reply
 7. Dịu 1976 Nguyễn September 29, 2020 Reply
 8. Le Lamb September 29, 2020 Reply
 9. Ngoc Nguyen September 29, 2020 Reply
 10. Jason Wheel September 29, 2020 Reply
 11. Bích Thủy Phạm Thị September 29, 2020 Reply
 12. Doan Trinh September 29, 2020 Reply
 13. Elsa Pham September 29, 2020 Reply
 14. Nguyễn Ngọc Châu September 29, 2020 Reply

Leave a Reply