| NHẠT | PHAN MẠNH QUỲNH | COVER & GUITAR KEVIN BẢO Official – Nhạc Vàng Tuyển ChọnTuy con cover chưa được hay, con hứa con sẽ cố gắng cover tốt hơn ạ.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply