Nhạt ( Phan Mạnh Quỳnh) – Guitar Cover – Nhạc Vàng Tuyển ChọnTa từng [Am] là lẽ sống Ta từng [C] là ánh sáng nơi nhau Nhưng điều [F] luôn nói trước đây, cho rằng chuyện chẳng đổi thay Hôm nay [G] nên xem lại. 2.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

15 Comments

 1. Đại Hải September 26, 2020 Reply
 2. nhựt minh September 26, 2020 Reply
 3. Bé Lê Văn Đạt September 26, 2020 Reply
 4. Không Có Gì Cả September 26, 2020 Reply
 5. Trung Akari September 26, 2020 Reply
 6. Tuấn Đỗ Official September 26, 2020 Reply
 7. Enginelike September 26, 2020 Reply
 8. LIMC Official September 26, 2020 Reply
 9. Sang Nguyen September 26, 2020 Reply
 10. Tít Mít September 26, 2020 Reply
 11. Fan Man United September 26, 2020 Reply
 12. Dung Pham September 26, 2020 Reply
 13. Hùng Nguyễn September 26, 2020 Reply
 14. TT69 September 26, 2020 Reply
 15. Hà Nguyễn September 26, 2020 Reply

Leave a Reply