Buồn Làm Chi Em Ơi -Bolero | Trình bày : Quang Lê | Sáng tác: Nguyễn Minh Cường – Nhạc Vàng Tuyển ChọnBuồn Làm Chi Em Ơi -Bolero | Trình bày : Quang Lê | Sáng tác: Nguyễn Minh Cường Buồn làm chi em ơi lá xanh rồi cũng phai màu Ngỡ duyên mình bền lâu ai …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

31 Comments

 1. Quang Lê Official September 26, 2020 Reply
 2. Cindy Chung September 26, 2020 Reply
 3. Hằng Bich September 26, 2020 Reply
 4. huynh nhutquang September 26, 2020 Reply
 5. Hong cuc le September 26, 2020 Reply
 6. Viết Tài Hoàng September 26, 2020 Reply
 7. H-MUSIC Official September 26, 2020 Reply
 8. Tuấn phượng September 26, 2020 Reply
 9. Võ Minh Nhí September 26, 2020 Reply
 10. Quân Dương Channel September 26, 2020 Reply
 11. Lisa Dao September 26, 2020 Reply
 12. thanh vu September 26, 2020 Reply
 13. Conghieu Nguyen September 26, 2020 Reply
 14. Chinh Pham September 26, 2020 Reply
 15. Chi trich Nguoi September 26, 2020 Reply
 16. hung trinh September 26, 2020 Reply
 17. Phương Nguyễn September 26, 2020 Reply
 18. Phương Nguyễn September 26, 2020 Reply
 19. Canh Nguyen September 26, 2020 Reply
 20. Thien Lam September 26, 2020 Reply
 21. Kim thoa Dien September 26, 2020 Reply
 22. Sơn Nam September 26, 2020 Reply
 23. Thanh Thủy September 26, 2020 Reply
 24. na nguyên September 26, 2020 Reply
 25. Thuy Nam Nguyen September 26, 2020 Reply
 26. Thản Đoàn văn September 26, 2020 Reply
 27. xuân thần chủ September 26, 2020 Reply
 28. Thủy Nguyễn Thị September 26, 2020 Reply
 29. samantha555kim September 26, 2020 Reply
 30. MAN đítcôvery September 26, 2020 Reply
 31. Đức Chung Nguyễn September 26, 2020 Reply

Leave a Reply