Để Nhớ Một Thời Ta Đã Yêu – Lệ Quyên – Nhạc Vàng Tuyển Chọn



Lệ Quyên Thanksgiving Show @ Vibe Lounge Houston, TX 2015. Âm Thanh : Anh Tài Ban Nhạc : The Ocean Strikers Camera: Duy Phạm Edit : Duy Pham Cấm …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply