Tuyển Tập Nhạc Vàng Bất Hủ CHẾ LINH – TRƯỜNG VŨ – Nhạc Vàng Tuyển ChọnTuyển Tập Nhạc Vàng Bất Hủ Chế Linh – Trường Vũ List : 1. Thành Phố Buồn (0:00) 2. LK Tron Tầm Mắt Đời (7:45) 3. LK Bụi Đời (12:40) 4. Nó (19:25) 5. Người.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply