NHẠC LÍNH TRƯỜNG VŨ Hay Nhất – Lk Một Ngày Tàn Chiến Tranh | Nhạc Vàng Đời Lính Xưa 1975 Tê Tái Lòng – Nhạc Vàng Tuyển ChọnNHẠC LÍNH TRƯỜNG VŨ Hay Nhất – Lk Một Ngày Tàn Chiến Tranh | Nhạc Vàng Đời Lính Xưa 1975 Tê Tái Lòng. Trường Vũ, tên thật là Huỳnh Văn Ngoảnh, …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

7 Comments

  1. Mai Nguyễn thị September 23, 2020 Reply
  2. Thảnh Nguyễn September 23, 2020 Reply
  3. Binh Nguyen September 23, 2020 Reply
  4. Thu Tran September 23, 2020 Reply
  5. Lê Hoàng Việt September 23, 2020 Reply
  6. My Pham September 23, 2020 Reply
  7. Hải Ngoại Bolero September 23, 2020 Reply

Leave a Reply