[LIVE] VÙNG LÁ ME BAY (Anh Việt Thanh) – Giao Linh – Nhạc Vàng Tuyển Chọntrích liveshow nhạc tình muôn thuở tại nhà hát TP 26.7.20 … #GiaoLinh #Fanpage #Official … ĐẠI DƯƠNG (kênh youtube chính thức của Dc Giao Linh) …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

7 Comments

  1. Bon Nguyen September 23, 2020 Reply
  2. Jean N September 23, 2020 Reply
  3. Thanh Huong Duong September 23, 2020 Reply
  4. Khanh Tien September 23, 2020 Reply
  5. Giao Linh Fan September 23, 2020 Reply
  6. Loc Nt September 23, 2020 Reply
  7. Hạo Hạo September 23, 2020 Reply

Leave a Reply