Căn Phòng !!! Đêm nay sao cô đơn lạnh buốt vai gầy …Cover @ Guitar | Frank Le – Nhạc Vàng Tuyển ChọnCăn Phòng. Original singer Duong Trieu Vu @ Le Quyen. (1) [Em] Đêm nay sao mưa rơi lạnh [Am] buốt vai gầy. [D7] Đêm nay sao cô đơn buồn [Gmaj7] hơn …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply