TN-ĐOẠN TÁI BÚT 1 st:Chế Linh tb:Thanh Trúc – Nhạc Vàng Tuyển ChọnTN- ĐOẠN TÁI BÚT 1 Sáng tác: ns.Chế Linh Trình bày: Thanh Trúc Karaoke: Lê Nhân.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply