TƯỞNG RẰNG ĐÃ QUÊN (Trịnh Công Sơn) Tiếng hát Lệ Quyền – Đệm đàn Đàm Hà – Nhạc Vàng Tuyển ChọnCÀ PHÊ DU MỤC QUY NHƠN.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

2 Comments

  1. An Bao September 21, 2020 Reply
  2. An Bao September 21, 2020 Reply

Leave a Reply