Chung sống- Múa dân vũ trường Tiểu học Lương Thế Vinh Gò Vấp – Nhạc Vàng Tuyển ChọnMuốn bếp hồng thì góp củi góp than Muốn rộn rã thì góp tiếng ca tiếng đàn Mình cùng nhau ở chung mái nhà.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

21 Comments

 1. Ciara HOHO September 21, 2020 Reply
 2. khanh nguyen September 21, 2020 Reply
 3. gà chiên xù September 21, 2020 Reply
 4. Nguyen Hai Long September 21, 2020 Reply
 5. Hà Đinh September 21, 2020 Reply
 6. nguyễn anh đức September 21, 2020 Reply
 7. Uyen Phuong September 21, 2020 Reply
 8. bao khang dang September 21, 2020 Reply
 9. Danh Truong September 21, 2020 Reply
 10. Hanh Bui September 21, 2020 Reply
 11. Thu hồng nguyễn September 21, 2020 Reply
 12. Minh Tu Le September 21, 2020 Reply
 13. Khanh Ngoc Hoang September 21, 2020 Reply
 14. Thi Van Anh Dinh September 21, 2020 Reply
 15. Thu Nguyen September 21, 2020 Reply
 16. dhk minhtrang September 21, 2020 Reply
 17. khanh nguyen September 21, 2020 Reply
 18. fan khởi my September 21, 2020 Reply
 19. NGUYỄN NA September 21, 2020 Reply

Leave a Reply