NGỌC TRONG TIM SHOW – Y PHỤNG PHẦN 2 – Nhạc Vàng Tuyển ChọnHear My Voice 6. Live show trực tiếp thu hình Sai Gon Perfoming Arts Center lúc 3:00pm Nov 6th, 2016. Vé đang bán tại nhà Sách Tú Quỳnh & Bích Thu Vân …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply