Ta đã từng yêu – Lệ Quyên/ Cover THU HẰNG – Nhạc Vàng Tuyển ChọnTa đã từng yêu – Lệ Quyên cover Thu Hằng.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

10 Comments

  1. Luc Nguyễn van September 16, 2020 Reply
  2. Hưng Đặng September 16, 2020 Reply
  3. Huyền Đỗ September 16, 2020 Reply
  4. nhat linh duong September 16, 2020 Reply
  5. Hạnh Minh September 16, 2020 Reply
  6. Hằng Trịnh September 16, 2020 Reply
  7. Xuân sơn Phan September 16, 2020 Reply
  8. thuyan dang September 16, 2020 Reply
  9. Thuy Pham September 16, 2020 Reply
  10. Huyền Thu September 16, 2020 Reply

Leave a Reply