Người yêu lính chiến -Thanh Tuyền-Tân cổ xưa – Nhạc Vàng Tuyển ChọnNghe thêm Vọng cổ trước 75 hay nhất tại: https://www.youtube.com/channel/UCZDg39F3QTudgHFu0AEoh6A?sub_confirmation=1 Tân cổ giao duyên – Cải …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply