Chế Linh – Biển Mặn (Nhạc Vàng Tuyển Chọn) – Nhạc Vàng Tuyển ChọnLyric (” Biển Mặn – Chế Linh “) 1. Cao ngất Trường Sơn ôm ấp tình thương nước ra sông nguồn Tìm về biển Đông, tình yêu thành sóng Thái Bình Dương Rồi …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply