[CẢI LƯƠNG] Nắng Thu Về Ngõ Trúc (Bản Đầy Đủ) – Minh Vương; Lệ Thuỷ; Thanh Tuấn; Lệ Quyên – Nhạc Vàng Tuyển ChọnKính mời quý khán giả mộ điệu thưởng thức thêm những tuồng cải lương nổi tiếng khó quên thâu thanh trước năm 1975 tại đây: …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply