Tiếp tục vạch trần nhóm bất nghĩa Phản động / Sơn tây comeback – Nhạc Vàng Tuyển Chọnsontaycomeback #sơntâycomeback #sontay Hãy đăng ký kênh để cùng tôi nói lên suy nghĩ của các bạn: https://www.youtube.com/channel/UC0fZ… Kênh thứ 2 …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

44 Comments

 1. Hoai Minh September 15, 2020 Reply
 2. Mai Lê September 15, 2020 Reply
 3. lam tran September 15, 2020 Reply
 4. Phan Văn khoa September 15, 2020 Reply
 5. mac cuoi qua Nguyễn September 15, 2020 Reply
 6. Dang Huy September 15, 2020 Reply
 7. Huyen Le September 15, 2020 Reply
 8. ngọc Tâm trần September 15, 2020 Reply
 9. Xuan Doc Trinh September 15, 2020 Reply
 10. Hữu Dung Đinh September 15, 2020 Reply
 11. Sương Nguyễn September 15, 2020 Reply
 12. DarkBoyHD September 15, 2020 Reply
 13. Den Nguyen September 15, 2020 Reply
 14. Nga Nguyen September 15, 2020 Reply
 15. Nga Nguyen September 15, 2020 Reply
 16. Huong Vo September 15, 2020 Reply
 17. Khanh Nguyễn thị September 15, 2020 Reply
 18. Bo Tran September 15, 2020 Reply
 19. Loc vinh September 15, 2020 Reply
 20. Phúc Mãn September 15, 2020 Reply
 21. chungthy bao September 15, 2020 Reply
 22. Cúc Vũ September 15, 2020 Reply
 23. Thuy Duong Ngn September 15, 2020 Reply
 24. Yfyy Ugghy September 15, 2020 Reply
 25. Diệu Mơ Nguyễn September 15, 2020 Reply
 26. Thị Lan Nguyễn September 15, 2020 Reply
 27. Nương Lê September 15, 2020 Reply
 28. Thao Thanh September 15, 2020 Reply
 29. Tứ Trần September 15, 2020 Reply
 30. Lena Tran September 15, 2020 Reply
 31. Hương Nguyễn September 15, 2020 Reply
 32. Phú Trần September 15, 2020 Reply
 33. Hoang Hoa September 15, 2020 Reply
 34. An Bình September 15, 2020 Reply
 35. Kim loan Bui September 15, 2020 Reply
 36. Ngo Thi Huong September 15, 2020 Reply
 37. Kim Tô Thị September 15, 2020 Reply
 38. An Bình September 15, 2020 Reply
 39. THILAN BUI September 15, 2020 Reply
 40. Lien Lam September 15, 2020 Reply
 41. tinh tam nguyen September 15, 2020 Reply
 42. Hoa Cỏ May September 15, 2020 Reply
 43. Huệ Võ September 15, 2020 Reply
 44. Thu Tô September 15, 2020 Reply

Leave a Reply