Test Hi-end Lệ Quyên với Quadral Balin Mkii – Nhạc Vàng Tuyển ChọnHình ảnh & bài : https://www.facebook.com/100006324065807/posts/2661782040709239/?d=n.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

5 Comments

  1. Smith Join September 15, 2020 Reply
  2. Vinh Audio September 15, 2020 Reply
  3. Quyên Mạnh September 15, 2020 Reply
  4. Au Hùng September 15, 2020 Reply
  5. Hi-end Biên Hoà September 15, 2020 Reply

Leave a Reply