Hát Cho Mai Sau , Nhạc Trịnh Lâm Ngân , Trình bày Duy Khánh – Nhạc Vàng Tuyển ChọnHát Cho Mai Sau Nhạc Trịnh Lâm Ngân Trình bày Duy Khánh Album Hát Cho Mai Sau (1990) Sản xuất: Làng Văn LVCD057 Đường dài miệt mài tôi đi gió …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply