101 Bài Hát Nhạc Lính Xưa Trước Năm 1975 Hay Nhất – Đan Nguyên, Chế Linh, Giang Tử, Hoàng Oanh – Nhạc Vàng Tuyển Chọn101 Bài Hát Nhạc Lính Xưa Trước Năm 1975 Hay Nhất – Đan Nguyên, Chế Linh, Giang Tử, Hoàng Oanh 00:00:00 1. Nửa đêm biên giới – Đan Nguyên 00:04:31 …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

13 Comments

 1. Andy Duong September 15, 2020 Reply
 2. Dai Ngo September 15, 2020 Reply
 3. Việt Thị September 15, 2020 Reply
 4. Chien Nguyen September 15, 2020 Reply
 5. Ca Sĩ Lê Sang September 15, 2020 Reply
 6. Mến Vũ September 15, 2020 Reply
 7. Ho Quang Tuan September 15, 2020 Reply
 8. Thùy Linh September 15, 2020 Reply
 9. Thach Phan Dinh September 15, 2020 Reply
 10. Da Nguyen September 15, 2020 Reply
 11. Vườn Nhạc Xưa September 15, 2020 Reply

Leave a Reply