PHỤ TÌNH- TRỊNH ĐÌNH QUANG cover DUY KHÁNH – Nhạc Vàng Tuyển ChọnPHỤ TÌNH- TRỊNH ĐÌNH QUANG cover DUY KHÁNH – Sáng Tác: Trịnh Đình Quang ➥Lyrics: Có bàn tay ai đó đêm nay mang đến nỗi chua cay và để lại đây …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

One Response

  1. Chiến Ngọc September 14, 2020 Reply

Leave a Reply