Bên Em Là Biển Rộng – Lệ Quyên – Nhạc Vàng Tuyển Chọn+ model : Thu Vang + Prepared by: Banu An empty street, an empty house A hole inside my heart Một con đường vắng, một ngôi nhà trống Một khoảng trống …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply