1977 Tình Khúc TRỊNH CÔNG SƠN Bất Hủ Một Thời – LK Diễm Xưa, Mưa Hồng – Tình Ca Phòng Trà Sang Trọng – Nhạc Vàng Tuyển Chọn1977 Tình Khúc TRỊNH CÔNG SƠN Bất Hủ Một Thời – LK Diễm Xưa, Mưa Hồng – Tình Ca Phòng Trà Sang Trọng. * Hương Lan Chọn lọc: https://goo.gl/5rvuwm …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

3 Comments

  1. Quân Lưu hoàng September 14, 2020 Reply
  2. Thi Vũ September 14, 2020 Reply
  3. Người Xưa September 14, 2020 Reply

Leave a Reply