[Cover] Thư về em gái thành đô- Cố nhạc sĩ Duy Khánh| Anh Hiếu Cover| – Nhạc Vàng Tuyển ChọnThư về em gái thành đô – cố nhạc sĩ Duy Khánh MV Gôc :https://youtu.be/3zLyOWmKrx4 Lời bài hát : Thư về em gái thành đô Nhiều khi tôi muốn viết thư thăm …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

7 Comments

  1. Thanh Thanh September 13, 2020 Reply
  2. ĐỘC LẠ TIVI September 13, 2020 Reply
  3. HDC TV September 13, 2020 Reply
  4. Hảo Đoàn September 13, 2020 Reply
  5. Thu Thu September 13, 2020 Reply
  6. An An September 13, 2020 Reply
  7. Anh Hiếu Cover September 13, 2020 Reply

Leave a Reply