Nhật Ký Đời Tôi-Lệ Quyên–StyleTN COVER/Sample TN V5.2 Yamaha 775-970-975-SX700-900(Call;0912595300) – Nhạc Vàng Tuyển ChọnLink Video Live Lệ Quyên:https://youtu.be/SMXhVnUr_vA.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

One Response

  1. HUY STUDIO September 12, 2020 Reply

Leave a Reply