LK Tuấn Vũ : Ai cho tôi tình yêu – Duy Khang – Nhạc Vàng Tuyển ChọnLK Tuấn Vũ : Ai cho tôi tình yêu Sáng tác : nhiều nhạc sĩ Trình bày : Duy Khang.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply