Chia xa – trường vũ – Nhạc Vàng Tuyển ChọnChia xa trường vũ; nhạc trường vũ; trường vũ chia xa; Đêm nay còn gần nhau; ngày mai cách xa rồi; kiến kẻ Đi người ở mai xa rồi bạn đừng quên;

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

One Response

  1. Luân Nguyễn văn September 10, 2020 Reply

Leave a Reply