Sương Lạnh Chiều Đông – Đan Nguyên – Nhạc Vàng Tuyển ChọnSương Lạnh Chiều Đông (Mạnh Phát) – Đan Nguyên Lời bài hát: Chiều xưa phai nắng dấu mòn đưa lối. Soi bóng chung đôi mà hóa chia phôi. Sương lạnh …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

22 Comments

 1. Phong Lê September 9, 2020 Reply
 2. Son Nguyenngoc September 9, 2020 Reply
 3. Bichphuong Nguyen September 9, 2020 Reply
 4. Bichphuong Nguyen September 9, 2020 Reply
 5. tuấn nghĩa September 9, 2020 Reply
 6. Hau Le September 9, 2020 Reply
 7. Hau Le September 9, 2020 Reply
 8. BTTM BKTĐ September 9, 2020 Reply
 9. Khoa Nguyen September 9, 2020 Reply
 10. Ngọc Bích September 9, 2020 Reply
 11. Yasin Akdemir September 9, 2020 Reply
 12. Manh Do September 9, 2020 Reply
 13. Văn Quyết September 9, 2020 Reply
 14. Hàn Thủy Hồ September 9, 2020 Reply
 15. truong trinh September 9, 2020 Reply
 16. t d September 9, 2020 Reply
 17. Tjnh Tran September 9, 2020 Reply
 18. Lan Bùi September 9, 2020 Reply
 19. H U N G September 9, 2020 Reply
 20. Quân Ken September 9, 2020 Reply
 21. SK SK September 9, 2020 Reply

Leave a Reply