LÒNG MẸ 2019 – Giao Linh và Chế Tuấn – Nhạc Vàng Tuyển ChọnLÒNG MẸ 2 Sáng tác: Y Vân Diển kễ: Giao Linh và Chế Tuấn Lòng Mẹ bao la như biển Thái Bình rạt rào, Tình Mẹ tha thiết như giòng suối hiền ngọt ngào, Lời …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

23 Comments

 1. htkt htktlt September 8, 2020 Reply
 2. Hoà Trương September 8, 2020 Reply
 3. Thái Lưu September 8, 2020 Reply
 4. Hoà Trương September 8, 2020 Reply
 5. Thảo trang Vũ September 8, 2020 Reply
 6. Huyền Trân September 8, 2020 Reply
 7. Dalevan Nguyen September 8, 2020 Reply
 8. KiepVeSau Thuy Loan September 8, 2020 Reply
 9. Thanh Huong Duong September 8, 2020 Reply
 10. Muối Lý September 8, 2020 Reply
 11. Truyền Danh September 8, 2020 Reply
 12. Tram82 VI September 8, 2020 Reply
 13. tý lê tú September 8, 2020 Reply
 14. Hạo Hạo September 8, 2020 Reply
 15. Minh Minh September 8, 2020 Reply
 16. Quyền Phan September 8, 2020 Reply
 17. POK LONG TV September 8, 2020 Reply
 18. Thanh Huong Duong September 8, 2020 Reply
 19. Nam Trần September 8, 2020 Reply
 20. Ha Do September 8, 2020 Reply
 21. Kang Kang September 8, 2020 Reply
 22. Yfj Yfj September 8, 2020 Reply
 23. Nguyễn mỹ liến September 8, 2020 Reply

Leave a Reply