Nhạc Vu Lan Nhớ Mẹ – Tiếng Hát Duy Khánh – Những Ca Khúc Nhạc Vàng Hải Ngoại Hát Về Mẹ Thật Cảm Động – Nhạc Vàng Tuyển ChọnNguyễn Văn Diệp, stage name Duy Khánh was a Vietnamese songwriter. He was one of the many singers and songwriters to settle in “Quận Cam” after the Fall …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

One Response

  1. Tý miền Tay September 7, 2020 Reply

Leave a Reply