Người Em Xóm Đạo – Chế Linh – Nhạc Vàng Tuyển ChọnNgười Em Xóm Đạo – Chế Linh Nhạc vàng trữ tình Chế Linh: https://goo.gl/DXNzsY Tuyển chọn Chế Linh trước 1975: https://goo.gl/rsqUQs Nhạc vàng xưa hay …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

13 Comments

 1. Xuyen Vo September 7, 2020 Reply
 2. Huê Đặng September 7, 2020 Reply
 3. Việt Nguyễn September 7, 2020 Reply
 4. Vân Thu September 7, 2020 Reply
 5. Triệu Phạm September 7, 2020 Reply
 6. Nguyễn Bình September 7, 2020 Reply
 7. Hà Phan September 7, 2020 Reply
 8. Hà Phan September 7, 2020 Reply
 9. Hiệp Nguyễn Hoà September 7, 2020 Reply
 10. Pham An nguyen September 7, 2020 Reply
 11. Truc Nguyenngoc September 7, 2020 Reply
 12. Phát Trần manh September 7, 2020 Reply
 13. Michael Taylor September 7, 2020 Reply

Leave a Reply