ĐỪNG NÓI XA NHAU 2019 – Nữ Hoàng Sầu Muộn Giao Linh với tuyệt phẫm của nhạc sĩ Châu Kỳ – Nhạc Vàng Tuyển ChọnĐừng Nói Xa Nhau Tác giả: Châu Kỳ Trinh bày: Giao Linh Đừng nói xa nhau, cho tâm hồn đau khổ. Đừng nói xa nhau cho mắt lệ hoen mờ. Lời thiết tha qua tâm …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

27 Comments

 1. Thúy Bùi September 7, 2020 Reply
 2. Thi Nguyen September 7, 2020 Reply
 3. Phuc Tran September 7, 2020 Reply
 4. Kim Dung Trình Thị September 7, 2020 Reply
 5. Cẩm Linh Lê Thị September 7, 2020 Reply
 6. Duy Ngân Official September 7, 2020 Reply
 7. Kang Kang September 7, 2020 Reply
 8. Lưu Kỳ Phong Official September 7, 2020 Reply
 9. Vô Tư Lự September 7, 2020 Reply
 10. Mộng Mơ September 7, 2020 Reply
 11. tý lê tú September 7, 2020 Reply
 12. Nhạc Vàng Bolero September 7, 2020 Reply
 13. Hạo Hạo September 7, 2020 Reply
 14. Minh Minh September 7, 2020 Reply
 15. Nguyen Thi Can September 7, 2020 Reply
 16. Quyền Phan September 7, 2020 Reply
 17. Thái Hoà Giang September 7, 2020 Reply
 18. Huỳnh sáng September 7, 2020 Reply
 19. Thanh Huong Duong September 7, 2020 Reply
 20. Pet Lover September 7, 2020 Reply
 21. Nguyễn Quý September 7, 2020 Reply
 22. Mai Xuan September 7, 2020 Reply
 23. Danh Thanh September 7, 2020 Reply
 24. Ha Do September 7, 2020 Reply
 25. Yfj Yfj September 7, 2020 Reply
 26. Nhật Trường September 7, 2020 Reply
 27. hoa Nguyễn September 7, 2020 Reply

Leave a Reply