Để nhớ một thời ta đã yêu – cover cực giống Lệ Quyên – Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

7 Comments

  1. nghi truong van September 7, 2020 Reply
  2. Anh Tuấn Music September 7, 2020 Reply
  3. Anh Tuấn Music September 7, 2020 Reply
  4. Lê Văn Công September 7, 2020 Reply
  5. Tâm Nguyễn văn September 7, 2020 Reply
  6. Hải Thành Huỳnh September 7, 2020 Reply

Leave a Reply